Dostępny jest plakat Biegu do pobrania:

Plakat Biegu Icemana 2018